Fordamperhoder/Coiler&Pods

Fordamperhoder/Coiler er forbruksvare, og må avhengig av bruken stort sett byttes hver andre til fjerde uke.